Ungdom


Ungdom og deres familier har en sentral plass i Ræge menighet. Vi har som mål å bli gode på meningsfulle treffpunkt og opplevelser.

Samtidig vil vi stimulere til tidlig kontakt med Kirken og dens budskap og skape en tilhørighetsfølelse for både undommen og familien. Under ser dere våre aktuelle tilbud til.

Velg kalender