Årsmøte for Ræge Menighet


Årsmøte i Ræge kirke 23. oktober, etter gudstjenesten. Saker til menighetens årsmøte må meldes inn til dagl.leder innen 10. oktober. oystein.viland@regemenighet.no

Les mer

 

Menigheten

Årsmøte for Ræge Menighet


Årsmøte i Ræge kirke 23. oktober, etter gudstjenesten. Saker til menighetens årsmøte må meldes inn til dagl.leder innen 10. oktober. oystein.viland@regemenighet.no

Les mer

 

Gudstjeneste 2. oktober kl. 11


Les mer

 

Menigheten

Gudstjeneste 2. oktober kl. 11


Les mer

 

Påmelding Exodus


29. oktober kl. 14-19

Les mer

 

Menigheten

Påmelding Exodus


29. oktober kl. 14-19

Les mer

 
 

Givertjeneste

Fast givertjeneste til Ræge menighet

Les mer

 

Nytt fra Ræge

Her kan du lese nyhetsbrev fra Ræge menighet!  

Les mer

 

Drøsen

Velkommen til Drøsen!

Les mer