Konfirmasjon påmelding 2022/2023


Konfirmasjonstiden i kirken er ikke bare for deg som tror. Å være konfirmant i kirken er like mye for deg som tviler eller bare er nysgjerrig. 

 

Kjære konfirmant!

Ræge menighet inviterer deg til et spennende år som konfirmant

EN VIKTIG TID

ET VIKTIG VALG!

Du er bare et år unna en høytidelig dag i livet ditt.

Velkommen som konfirmant!

 

Konfirmanttiden er en tid for å tenke nye tanker, få nye opplevelser og kanskje få nye venner! Tema vi skal utforske sammen er: Hvor kommer jeg fra? Hva skal jeg bruke livet til? Finnes Gud? Vennskap og fellesskap. Sorg og glede. Mote og mobbing. Kjærlighet og seksualitet. Menneskeverd. Hvordan kan jeg bety noe for andre? Hvem er Jesus? Misjon.

I konfirmanttiden er det tid og rom for å tenke og stille spørsmål. En tid for å lære mer om Gud, deg selv og om andre mennesker.

 

HVA ER KONFIRMASJON?

I konfirmasjonstiden blir vi bedre kjent med den kristne tro. Ordet konfirmasjon kan bety både «å bekrefte» og «å gjøre sterk». Vi bekrefter at vi vil leve i det løftet Gud ga oss i dåpen. Konfirmasjonshandlingen er en forbønnshandling hvor vi ber Gud om å velsigne og styrke hver enkelt konfirmant. 

 For å bli konfirmert må man være døpt. Dersom du ikke er døpt kan du likevel delta i konfirmantforberedelsene. Hvert år er det noen som velger å bli døpt i løpet av konfirmasjonstiden.

Du kan velge om du vil bli døpt alene eller sammen med andre konfirmanter. Utover dette stilles det ingen krav til deg som konfirmant, annet enn at du prioriterer å delta på samlingene, og er motivert for dette! 

 

Informasjonsmøte for foresatte: 30.08.2022 kl. 18

Presentasjonsgudstjeneste: 04.09.2022 kl. 11                   

Oppstart: 06.09.2020 kl. 18-19.30

 

Konfirmasjonsgudstjenester:

Søndag 30.04.2023 Kl. 11.00 og 13.00

Lørdag 06.05.2023 Kl. 11.00 og 13.00

 

UNDERVISNING

Undervisningen vil foregå på tirsdager, med fellesundervisning i kirkerommet og aktiviteter/gruppeundervisning rundt om i kirka.                                                                                          

LEIR HORVE 24.-26. mars 2023

I tillegg til undervisning reiser vi på weekend til Horve ungdomssenter. Vi ønsker å gi deg gode leiropplevelser sammen med venner og ledere.

 

I løpet av året deltar du også på gudstjenester og ungdomsarrangement. UNGkjerkå og/eller LUG. 

PRIS:

Det koster 1000,- for høstsemesteret, og 1000,- for vårsemesteret.    Betales ved påmelding                                             

 

Program blir lagt ut her 

 

 

 

 

Tilbake