UNGkjerkå


 

Lørdag i partallsuker er alle fra 8.klasse og oppover

For datoer se kalenderen
Velkommen til et digg fellesskap i kjelleren i kirka. Kl. 20-24.
Vi samles for å lære mer om Jesus, livet, fellesskapet o.l. gjennom
andakt/foredrag, film og lovsang.

Tilbake