Alle rettigheter 2019 Ræge menighet

UNGkjerkå


 

Lørdag i partallsuker er alle fra 8.klasse og oppover

26. januar, 9. februar, 23. februar, 9. mars, 23. mars
Velkommen til et digg fellesskap i kjelleren i kirka. Kl. 20-24.
Vi samles for å lære mer om Jesus, livet, fellesskapet o.l. gjennom
andakt/foredrag, film og lovsang.

Tilbake