Nytt fra Ræge


Her kan du lese nyhetsbrev fra Ræge menighet!

 

 

Nyhetsbrevene er en ukentlig oppdatering på hva som rører seg i kirken. På siste side finner du også et opplegg som kan brukes til egenrefleksjon eller i samtalegrupper. Det er spørsmål fra søndagens prekentekst (den teksten vi preker over på søndagens gudstjeneste samme uke), som vi også knytter opp mot menighetens 5 hensikter; tilbedelse, tjeneste, evangelisering, fellesskap og disippelgjøring/vekst.

Du kan også melde deg på e-post-listen om du ønsker å få dette tilsendt hver uke. 

Send e-post til post@regemenighet.no

Uke 4

Tilbake