Inkluderende, ærlige og omsorgsfulle - er de tre verdiene som vi vil skal prege menigheten vår i alt arbeidet vi gjør. Menighetsrådet jobber målrettet ut fra  vår strategi-og handlingsplan som utarbeides for en fireårs periode om gangen. 

Visjonen vår "Mennesker kommer til tro og blir aktive i et fellesskap av bevisste etterfølgere av Jesus" har vært med oss siden 2005, og er utgangspunktet for våre planer og strategiområder. 
 
Menighetsrådet
Menighetsrådet er menighetens øverste organ og har som oppgave å drifte menigheten forsvarlig, og å legge til rette for at kirken har ulike møtepunkt med fokus på kristen tro og verdier. Menighetsrådet er et folkevalgt organ. Et menighetsråd kan på mange måter sammenlignes med et styre i en bedrift. I Sola kirkelige fellesråd har hver menighet i tillegg en daglig leder som fungerer som menighetsrådets sekretær og administrator i gjennomføring av vedtak.
Det er valg av menighetsråd hvert 4.år og dette skjer samme dag som kommunevalget.

Menighetsrådets oppgave er å drifte menigheten på best mulig måte. Dette skjer gjennom å legge forholdene til rette for et godt menighetsarbeid innenfor rammene av soknets behov og tilgjengelige ressurser. 
Ut fra disse rammene legger Ræge MR planer for lengre og kortere perioder. Planene inneholder konkrete mål for hva vi vil ha fokus på og hva vi skal prioritere innen en periode.
Dette betyr at sittende menighetsråd har stor innflytelse på hva som skjer i menigheten!

Alle kan melde inn saker til menighetsrådet. Så om du har noe du vil melde fra om, så ta gjerne kontakt! Husk at dette må skje skriftlig til menighetsrådsleder. 

En oversikt over sittende menighetsråd finner du her

Medlem

Arne Askø

Medlem

Kirsten Byberg

Medlem

Inger Johansen Halsne

Fellesrådsrepresentant

Arne Rege

Medlem

Stein Egil Sakseid

Varamedlem

Ragnhild Skretting

Varamedlem

Sven Olav Testad

Sokneprest

Gunther Theiss

Leder

Knut Eiulf Traa

Nestleder

Kjersti Velde

Varamedlem

Eivind Ølberg