Årsmøte for Ræge Menighet


19. mars etter gudstjenesten

Menighetens årsmøte blir avholdt 19. mars, like etter gudstjeneste og kirkekaffe.

Tilbake