Gudstjeneste 2. oktober kl. 11


 

Hjertelig velkommen til gudstjeneste m/ nattverd

2. oktober kl. 11

Tema er "De 5 hensiktene"

Ved Gunther Theiss og Arfon Owen

NATTVERD.

Barnemenighet. Kirkekaffe

Offer til Trosopplæring

Tilbake