Barnemenighet 0 år-7.klasse


 

BARNEMENIGHETEN er barnas egen gudstjeneste, og har egne alderstilpassa samlinger nesten hver søndag. (Det vil stå under søndagens gudstjeneste om det er barnemenighet).

Barna deltar i storfellesskap i kirkerommet i starten av gudstjenesten, men før preken kommer tigeren og henter barna ut til gruppene:

TIGERGJENGEN er for alle under skolealder.

AGENTGJENGEN er for alle i 1.-7.klasse

Bibelfortelling, aktivitet og lek.

HJERTELIG VELKOMMEN TIL BARNEMENIGHETEN!

PROGRAM HØSTEN 2022:

Tilbake