Om Ræge menighet


Ræge menighet og Ræge kirke

 

Ræge menighet

Ræge menighet hører til i Sola kirkelige fellesråd, og Ræge sokn ligger lengst sør i kommunen. Vi har ca 2800 medlemmer som sokner til menigheten. Menigheten har fem ansatte; prest, daglig leder, barnepastor, ungdomsarbeider og musikalsk leder. Menighetsrådet har 8 faste medlemmer som velges for 4 år av gangen.

Gudstjenestene er vår hovedsamling, og alle generasjoner er representert. Vi varierer mellom dåpsgudstjenester, nattverdsgudstjenester og storsamlinger. Vi har gjerne temaserier i gudstjenestene, og på ordinære gudstjenester har vi Barnemenighet. Det betyr at etter dåpen eller nattverden, går barna ut til egen samling. 

Det skjer noe i kirken hver av ukedagene, og vi har ulike tilbud til alle aldersgrupper. De ulike tilbudene vår kan du lese mer om på hjemmesiden.

Lik oss gjerne på Facebook og få nyheter om hva som skjer der!

 

Ræge kirke

Ræge kirke ble innviet i september 2009. 

Den ligger vakkert til mellom de to hovedbygdene Tjelta og Ræge, sør i Sola kommune.

Kirken er tegnet av Link arkitektur, og kunsten er laget av Per Odd Årrestad. 

Kirken er i hovedsak finansiert av Sola kommune, sammen med innsamlede midler. Et formidabelt dugnadsarbeid bidrog til grunnarbeid og innredning av kirken. 

Bygget fikk Byggeskikkprisen av Sola kommune i 2009. 

 

Tilbake