Byggetrinn 2


 

Et nytt byggeprosjekt er under planlegging

Prosjektet

Et nytt byggeprosjekt er i utredningsfasen i Ræge menighet. En eventuell utbygging vil omfatte kirketorg, kjøkken og grupperom. Det er et stort behov for utvidelse av dette arealet da det er mye brukt til ulike tilstelninger. 
Høsten 2013 satte menighetsrådet  ned en plankomite og ba denne om å skaffe skisser og et prisoverslag for en utvidelse.
Våren 2014 har gått med til drøfing av gode løsninger og komiteen har fått en skisse fra LinkArkitektur AS, som også tegnet Ræge kirke. Dette skal presenteres menighetsrådet i september. 

Tilbake