Smågrupper


 

Ønsker du å være en del av et mindre fellesskap innen Ræge menighet? Har du lyst til å bli bedre kjent med Gud, knytte relasjoner til mennesker og dele erfaringer, interesser eller åndelig fellesskap sammen med andre?
Da kan et smårguppefellesskap være noe for deg! 

Hva er et Smågruppefellesskap?

Et smågruppefellesskap kan være et sted for et sosialt fellesskap, bli bedre kjent med Gud og kristen tro og et sted for livsnære samtaler
Menighetsrådet har satt opp 8 verdier som danner en ramme for gruppene,
og innenfor den rammen kan et smågruppefellesskap i Ræge kan ha ulik utforming, fokus og uttrykk.
Det kan være en turgruppe, kvinne- eller mannsgruppe, et bønnefellesskap eller et kreativt verksted - 
Hvordan gruppen skal se ut og hvilket innhold gruppen velger å ha fokus på er opp til den enkelte gruppe
 
Menigheten vil bidra med veiledning og ressurser til studieopplegg

Hvordan blir jeg med?

Du kan selv starte en smågruppe. Kanskje du har noen tanker om hvordan et smågruppefellesskap kan se ut eller en hobby du kan tenke deg å dele samtidig som det er fokus på livet?
Når dere er enige om å være en gruppe kontakter dere menigheten og gir beskjed hvem som er med og får mer informasjon og hjelp til oppstart
 

Verdier for smågruppene

1. Taushetsplikt
2. Har en leder og en medleder
3. Åpen for nye deltagere
4. Åpen for deling i ny gruppe
5. Har en målsetning som er forenelig med Ræge menighets verdier og er motiverende for gudstjenestefellesskapet
6. Har en fast møteramme
7. Er et forpliktende fellesskap
8. MR er ansvarlig for oppfølging og utvikling av lederne
 

Smågruppene er et mindre fellesskap innen menigheten. Gruppene er til for den enkelte og den enkelte er til for gruppen. Den enkeltes fokus inn i gruppen er å gi til dette fellesskapet.
Gruppene vil bygges opp av ulike mennesker og det er derfor viktig med en tydelig målsetting. Det vil verdiene menighetsrådet har utarbeidet være en hjelp til.
Dette er ikke et nytt aktivitetstilbud der menighetsråd og stab stiller med alt som skal til. Dette er livsnære fellesskap der alle er   ansvarlige for at gruppen skal fungere.
 

Tilbake