Alle rettigheter 2019 Ræge menighet

Trosopplæring 0-18


 

Plan for trosopplæring i Den norske kirke har som formål å bidra til en systematisk og sammenhengende trosopplæring for alle døpte i alderen 0 – 18 år, uavhengig av funksjonsevne.
En fult utbygd, systematisk og sammenhengende trosopplæring skal ha et omfang på 315 timer pr barn, fordelt på de første atten leveår.
Ræge menighet har i oppdrag fra staten å lage og gjennomføre en slik plan for ca 850 unger.
Vi har jobbet med dette i en to års periode og planen vår var ferdig i mai 2012. Etter dette ble den sendt til biskopen for godkjenning.
Vi fikk en svært positiv tilbakemelding fra biskopen på planen som ble godkjent i september 2012.

Det er mange flotte medarbeidere med på de ulike tiltakene innen trosopplæringen. Til sammen ca 40 stk. Disse er med på en eller flere av tiltakene som blir beskrevet under.
Du kan se vårt årshjul her


Skisse over trosopplæringstiltak som gjennomføres årlig:

 

Alder               Navn på tiltak

0-1 år             Dåpssamtale, dåp
0-4 år             Jungelgjengen
0-3 år             Besøk til barnehager
3-6 år             Besøk av barnehager
2 år                Krøllesamling i kirken
3 år                Adventssamling i kirken
4 år                Kirkekos
4 år                Storsamling med utdeling av barnebibel til 4 åringer
4-8 år            Safarigjengen

5 år                Barabbas samling om påskebudskapet
6 -13 år         Skolegudstjenester
6 år               Kino i kirken
7 år               Storsamling med utdeling av bok til 1.klassinger

7 år               Dåpsskole
7-15 år          Speider
8 år               Tårnagenthelg
8-12 år          Agentgjengen
10-12 år        Puls
11 år              Utdeling av NT på skolen
11 år              Lys våken
13-15 år        Presten på besøk til ungdomsskolen

14 år              Konfirmasjon; også tilrettelagt for ungdom med spesielle behov
13-18 år        Ungkjerkå


 

Tilbake