Trosopplæring 0-18


 

Plan for trosopplæring i Den norske kirke har som formål å bidra til en systematisk og sammenhengende trosopplæring for alle døpte i alderen 0 – 18 år, uavhengig av funksjonsevne.
En fult utbygd, systematisk og sammenhengende trosopplæring skal ha et omfang på 315 timer pr barn, fordelt på de første atten leveår.
Ræge menighet har i oppdrag fra staten å lage og gjennomføre en slik plan for ca 730 barn.
Vår første plan ble godkjent av biskopen september 2012. Vi har i 2019 jobbet med revidering av planen, og den er nå sendt inn til biskop for ny godkjenning. Her ser dere de tiltakene/aktivitetene vi årlig inviterer barna i vårt Sokn til å være med på. Vi har kun tilgang til adresser til våre medlemmer (de som er døpt i Den Norske Kirke), men ALLE barn som er født samme årstrinn som de som har fått invitasjon til et bestemt tiltak er hjertelig velkommen til å melde seg på. 

 

Alder Tiltak
0-1 år  Dåpssamtale
0-1 år  Dåp   
1 år    Storsamling m/utdeling av dåpshjerte
2 år  Krøllesamling i kirken
3 år    Adventssamling i kirken
4 år  Kirkekos
4 år  Storsamling med utdeling av barnebibel til 4 åringer
5 år Barabbas-samling om påskebudskapet
7 år    Kino i kirken
7 år  Storsamling med utdeling av bok til 1.klassinger

7 og 8 år 

Dåpsskole 2 samlinger våren i 1.klasse, 3 samlinger høsten i 2.klasse.                                         

Avsluttes med gudstjeneste søndagen etterhvor de får utdelt diplom.

9 år  Tårnagenthelg
10-12 år  Puls
10 år Petersamling
11 år   Påskeverksted
11 år   Lys våken
13 år Mesternes Mester
14/15 år  Konfirmasjon; også tilrettelagt for ungdom med spesielle behov
(Konfirmert våren det året de fyller 15, undervisning starter høsten før)
15/16 år K2 - samlinger for fjorårskonfirmanter
(2 samlinger høsten det året de ble konfirmert, 1 samling våren etter)
13-18 Og så då?

 

Tilbake