Ræge Barnegospel for 1.-4.-klassinger med nye øvelser!


Barnekor i Ræge kirke!

Nå blir det igjen øvelser for Ræge Barnegospel! 

Annenhver mandag i oddetallsuker kl 18-19 i Ræge kirke! Både gamle og nye sangere er velkommen!

 

Går du i 1.-4.klasse og vil være med å synge i kor? 

Ræge Barnegospel øver annenhver mandag fra kl 18-19

Dirigent er Karen Ann Malmin. 

Bli med da vel :) 

 

Medlemskontingent: Kr 100,- pr år, betales på vipps til nr 636351

Opptredener i hovedsak i Ræge kirke. Mer info om dette kommer. 

Tilbake