Byggeklossen 0-5 år


 

Byggeklossen har pr. nå ingen leder, og følgelig ligger dette fine arbeidet nede.

Dersom du kunne tenke deg å drive dette, eller kjenner noen som dette kan være aktuelt for, vennligst ta kontakt med oss, post@regemenighet.no

 

 

Byggeklossen er for deg som har barn mellom 0-5 år.

Byggeklossen er et tilbud til dere som er helt eller delvis hjemmeværende, barselgruppe eller dagmamma med barn under skolealder.

Tid : Onsdager kl.09.30-11.30

Lek, sosialt, aktiviteter, sang og bibelfortellinger. Vi spiser medbrakt lunch sammen. Du trenger ikke melde deg på.

Medlemskont.: 100,- pr kalenderår.

Vi følger skoleruten i forhold til ferier

 

 

Tilbake