Byggeklossen 0-5 år


 

Byggeklossen er for deg som har barn mellom 0-5 år.

Byggeklossen er et tilbud til dere som er helt eller delvis hjemmeværende, barselgruppe eller dagmamma med barn under skolealder.

Tid : Onsdager kl.09.30-11.30

Lek, sosialt, aktiviteter, sang og bibelfortellinger. Vi spiser medbrakt lunch sammen. Du trenger ikke melde deg på.

Medlemskont.: 100,- pr kalenderår.

Vi følger skoleruten i forhold til ferier

Jeed er leder for byggeklossen

Jeed.phochan@regemenighet.no

41454394

 

Tilbake