Alle rettigheter 2019 Ræge menighet

Barnekor


 

Velkommen til Barnekor i Ræge kirke!

1.- 4. klasse

Øvelser hver torsdag kl. 17-18

Dirigent Ella Snobl

Opptredener i høst i Ræge kirke

Er du eldre enn 4. klasse, men liker å synge i kor er du velkommen til å bli med.

Møt opp på øvelse eller ta kontakt på post@rege.menighet.no

Tilbake