En vandring gjennom Apostlenes gjerninger


Føljetong over 7 episoder v/ Gunther Theiss!

 

Du inviteres til å bli med på å lese gjennom hele Apostlenes gjerninger i løpet av syv uker, og reflektere over hvordan fortellingen om de første kristne og den første misjonsbevegelsen inspirerer og utfordrer oss i dag. 

Episode 7: Reisen til Roma, kap 27-28

Refleksjonsressurser episode 7: 

Kap 27

Kap 28

 

Episode 6: Paulus i Jerusalem og Cæsarea, kap 21,17-26,32

Refleksjonsressurser episode 6: 

Kap 21

Kap 22

Kap 23

Kap 24

Kap 25

Kap 26

 

 

Episode 5: Paulus andre og tredje misjonsreise, kap 15,36-21,16

Refleksjonsressurser episode 5: 

Kap 15

Kap 16

Kap 17

Kap 18

Kap 19

Kap 20

Kap 21

 

 

Episode 4: Paulus første misjonsreise, kap 12,25- 15,35

Refleksjonsressurser episode 4:

Kap 13

Kap 14

Kap 15

 

 

Episode 3: Peter og hedningene, kap 9,32-12,24

Refleksjonsressurser episode 3: 

Kap 9

Kap 10

Kap 11

Kap 12

 

 

Episode 2: Forfølgelse og utbredelse, kap 6,1-9,31

Refleksjonsresurser episode 2: 

Kap 6

Kap 7

Kap 8

Kap 9

 

 

Episode 1: Kirkens fødsel, kap 1-5

Refleksjonsressurser episode 1: 

Legen Lukas: Innledningsdokument for dere som vil ha mer bakgrunnsmateriale om dobbeltverket som legen Lukas skrev: Lukasevangeliet og Apostlenes Gjerninger.

Kap. 1

Kap. 2

Kap. 3

Kap. 4

Kap. 5

 

 

 

 

 

 

Tilbake