Søndagstanker fra Ræge menighet


Ukens søndagstanker v/ Gunther Theiss

 

6.søndag i påsketiden (9.mai) Matteus 7, 7-12

Refleksjonsspørsmål: 

1. TILBEDELSE

To påstander ut fra det som står i vers 11:

  • Å ha forventning om bønnesvar er en tilbedelse av Gud. Hva tenker du om den påstanden?
  • Det å tåle det svaret vi får på våre bønner, er også en form for tilbedelse. Hva tenker du om den påstanden?

 

2. TJENESTE

Vers 12 gir oss et kjernebud i forhold til vår tjeneste for Gud, og for vår neste. Hvilke konsekvenser får dette budet, helt konkret, for hvordan du tenker om og utfører den tjenesten du har, i menigheten og i annen kristen virksomhet?

 

3. EVANGELISERING

Se for deg at du kommer i samtale med noen som ikke tror på Jesus. Samtalen kommer inn på troen din. Din samtalepartner kjenner til vers 7-8, og utfordrer deg på dette. Du får spørsmålet: «Opplever du at du får alt du ber om, slik Jesus lover i denne teksten?». Hva vil du svare din ikke-troende venn?

 

4. FELLESSKAP

Et annet sted i Matteus, kapittel 18, vers 19-20 knytter Jesus løftet om bønnesvar til det å be sammen, i fellesskap. Hvorfor tror du det er en sammenheng mellom det å be sammen med noen, og å erfare bønnesvar?

 

5. DISIPPELGJØRING/VEKST

Har du erfaring med å skrive «bønnelogg»? Altså å skrive ned hva du ber om etter hvert som du ber, og så gå tilbake senere for å se hva du har fått svar på, eller hvordan Gud har svart. Hva skjedde når du gjorde dette? Eller hva tror du kommer til på skje hvis du prøver det? Hvordan kommer det til å påvirke ditt bønneliv, og din relasjon til Gud?

 

Tilbake