Ukentlige samtaleopplegg


Hver uke vil Ræge menighet legge ut samtaleopplegg knyttet til søndagens tekst eller tema. 

 

 

 

 

 

Forkynnelse og undervisning fra Bibelen er en sentral del av Ræge menighets identitet og virksomhet. Det å reflektere og samtale med andre om bibeltekstene som brukes er et naturlig neste trinn. Da kan Guds ord finne fotfeste i hver enkelt sitt liv og sin hverdag.

Sokneprest Gunther Theiss forbereder hver uke søndagens preken ut fra oppsatte tekster eller tema. I denne prosessen utarbeider han også spørsmål som kan brukes før eller etter prekenen til egen refleksjon eller gruppesamtaler. Disse spørsmålene tar hver uke utgangspunkt i menighetens 5 hensikter - Tilbedelse, tjeneste, evangelisering, fellesskap og vekst/ disippelgjøring. 

Du finner gruppeopplegget i Nytt fra Ræge. Du kan også melde deg på Menighetsinfo der du får tilsendt gruppeopplegget og andre aktuelle ressurser. 

 

Erfaring fra nyoppstartet gruppe: 

«Hva gjør vi når vi er lei av korona, karantene og isolasjon – og savner fellesskap med andre? Jo, da starter vi digital Bibel- og samtalegruppe. Og inviter gjerne med noen som en ønsker å bli bedre kjent med. 
Det blir mye skjerm og digitale møter i disse tider. Dette var likevel annerledes – vi har prøvd!! Følelsen av å være sammen  - uten å være det. 
Vi hadde på forhånd hørt prestens preken på facebook og lest spørsmålene som ble sendt ut i «Nytt Fra Ræge», knyttet opp mot teksten. Vi snakket oss gjennom de spørsmålene – de gjorde det enklere å relatere teksten til hverdagslivet. Vi får dele tanker om bibel og tro med hverandre, selv om vi ikke kan være sammen. Vi får oppleve en felles lengsel etter fellesskapet, og bygge opp en felles glede til å få treffes i kirka igjen. 
Dette anbefales!

Tilbake