Smittesituasjonen tilknyttet Ræge kirke


25 personer er bekreftet smittet etter gudstjenesten 1.juledag. Nå pågår etter- og evalueringsarbeid for å forsøke å forhindre at slike situasjoner oppstår på ny i kirkene. 

 

Våre bønner og tanker går til dere som er smittet, eller som på annen måte kjenner konsekvensen av dette på kroppen. 

For spørsmål om smittesituasjonen henviser vi til Sola kommune sine hjemmesider. 

All aktivitet i Ræge kirke er avlyst inntil videre. Vi følger utviklingen med smittespredning i samfunnet rundt oss, og kommer med mer informasjon om når våre aktiviteter kan starte opp igjen. 

 

Tilbake