Informasjon om menighetens virksomhet i nærmeste fremtid


Vi følger med på smittesituasjonen, og oppdatert informasjon om vår virksomhet finner du her

Oppdatert 26.nov

 

Etter at smitten øker i samfunnet har vi fått beskjed om å begrense våre nærkontakter i enda større grad enn før. I tillegg til de sterke anbefalingene og tiltakene som kom nasjonalt før helgen har også kommunene på Nord- Jæren innført noen tiltak lokalt. Signalet er at vi skal ta vare på hevrandre ved å begrense hvor mange vi møter. 

 De viktigste anbefalingene og rådene som får konsekvenser for vår drift er disse: 

- Vi anbefales å pause våre tilbud utenom gudstjenester og kirkelige handlinger, men med lokale vurderinger ut fra smittesituasjon

- Kirkene har ikke fastmonterte stoler, og dermed blir det kun anledning til å ha 50 deltagere i kirkerommet. Signalene er nå at denne ordningen vil gjelde ut året. 

- Det skal også være minst 1 meter avstand mellom publikum som ikke tilhører samme husstand. Det betyr at i Ræge kirke skal det være 2 stoler mellom de som ikke tilhører samme husstand. 

I Ræge menighet, og i Solakirkene tar vi dette på alvor. I Ræge menighet har vi satt mange ting på pause. Det er kun konfirmantundervisningen og Bibeldykk som fortsetter denne tiden. 

 

Julekonsert med Garness 10.desember: Konserten går som planlagt kl 18.30, med ekstraforestilling kl 21.00!

I de tilfellene vi har arrangementer ber vi dere alle selv å vurdere om det er riktig å komme ut fra din totale kontaktflate.

Vi oppdaterer denne siden etterhvert som ting endrer seg. 

 

Vi vil legge til rette for trygge arrangement i de tilbudene som opprettholdes og minner om:

  • Hold minst 1 meter avstand
  • Ha god håndhygiene
  • Ingen med forkjølelsessymptomer kan delta
  • Deltagere registreres med navn og telefonnummer

Tilbake