Frivillig?


 

Å være medarbeider
Ræge menighet drives i stor grad av frivillige medarbeidere. I tillegg til en lønnet stab har vi et stort antall mennesker som har en tjeneste i menigheten.
Å ha en tjeneste, eller en oppgave, er meningsfullt for både den som har tjenesten, for menigheten, og for menneskene som får nyte godt av at noen har nettopp den oppgaven du har! Vi ønsker å ha med enda flere som frivillige medarbeidere!


Hvorfor tjeneste?
Først litt om selve ordet Tjeneste:
Å ha en tjeneste er det samme som å ha en oppgave, enten i forbindelse med gudstjenesten eller i et av de andre arbeidene vi driver. Bibelen bruke ordet tjeneste når det gjelder oppgaver i menigheten, oppgaver som gjøres for å drive menighet. Det er med på å tydeliggjøre at vi ikke har en oppgave for "å hjelpe presten", eller "ta min tørn". Tjeneste er gjensidig fellesskap mellom Gud, enkeltmenneske og menighet.
1.Peter 4.10 i det nye testamentet sier "Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde"

Menighetens fellesskap blir et bedre fellesskap ved at alle er med å sette sitt preg på det!
Vi har ulike evner og ting vi er gode til eller liker; Noen kan synge, noen er flinke å organisere, noen kan vise omsorg og noen er kreative. Og det er meningsfullt å kunne dele sine talenter slik at flere får glede av dem!

I Ræge menighet finnes oppgaver for alle!
Om du ser noe som kan være for deg, ta kontakt med daglig leder Cecilie M Skretting, eller en annen du kjenner i menigheten!

Gudstjenesten:

Kirketjener

Kirketjenere har praktiske, tekniske og hjelpende oppgaver: Kirketjener klargjør selve kirken til gudstjeneste og ønsker gudstjenestedeltagerne velkommen! Lys, varme, brannvern og orden er blandt annet også kirketjeners ansvar. 

Lydtekniker

Lydteknikere styrer lydanlegg og sørger for at lydbildet under gudstjenestene er bra. 
Har du erfaring med å styre lyd så trenger vi flere lydteknikere. 
Ta kontakt med daglig leder om dette er en tjeneste du kunne tenke deg. 

Projektoransvarlig

Vi har all tekst til sanger og liturgi på veggen. Projektoransvarlig legger inn dagens program ut fra ferdig kjøreplan og styrer rekkefølgen på sanger og annen tekst underveis i gudstjenesten.

Tekstleser

Leser dagens lesetekst. 

Nattverdsmedarbeider

Bistår presten ved utdeling av nattverd. For mere info kontakt daglig leder. 

Blomster

Har med seg to buketter blomster til gudstjenesten og pynter alterbordet med disse.  Tjeneste ca. en gang i måneden.

Forsangere

Det er flere forsangerteam som sammen med musikalsk leder leder menighetens sang i gudstjenesten. Musikalsk leder øver sammen med teamene og er ansvarlig for organiseringen av disse

Forbønnsteam

Hver nattverdgudstjeneste har vi bønnestasjoner og mulighet for personlig forbønn. En forbeder klargjør bønnestasjoner og er med å be for de som ønsker personlig forbønn. Denne tjenesten har en hovedleder som organiserer teamene

Ledere i Barnemenigheten

Barnemenigheten er delt inn i 2 grupper etter alder. Tigergjengen for de som ikke har begynt på skolen, og Agentgjengen for de som er på barneskolen. 
En leder kan ha ansvar for samling/ undervisning og/ eller aktiviteter her.
Ta kontakt med Barnepastor om dette er noe du ønsker å bidra med. 

Kirkekaffe

Det er 4 ulike komiteer til kirkekaffe. Kirkekaffe er en viktig del av det fellesskapsbyggende arbeidet vårt. 
Komiteene har med seg hver sin kake, eller annen mat til kaffe, koker kaffe og setter i stand kirkekaffe

Dåpsmedarbeider

Bistår presten under dåpshandlingen. Kontakt daglig leder for mer informasjon

 

Tilbake