Dåpshjerter


31. oktober kl. 13.30

 

Trykk her for påmelding

For ett eller to år siden ble du døpt i Ræge kirke. Den dagen ble det hengt opp et dåpshjerte med ditt navn på vårt dåpstre. Det har minnet menigheten på å be for deg.

Vi vil nå ønske deg og din familie velkommen til kirka søndag 31.oktober kl.13.30.

Da kan du få ditt dåpshjerte med deg hjem.

Dette er et ledd i vår trosopplæringsplan. Du vil fremover bli invitert årlig til fleresamlinger i kirka for å lære om Bibelen, den kristne troen og et liv sammen med Jesus.

Hjertelig velkommen til flotte opplevelser i kirka di!

Tilbake