Utsatt konfirmasjonsgudstjenester våren 2020


Til alle konfirmanter og foreldre i konfirmantkull 2019/20

Vi har fått anbefalinger fra Den norske kirke sentralt om at konfirmasjonene bør utsettes til etter sommerferien. 

 

Alle menighetene i Sola vil følge anbefalingen og utsette konfirmasjonene. 

Nye datoer for konfirmasjonsgudstjenester i Ræge er :

Lørdag 19. september kl 11.00

Lørdag 26. september kl 11.00 og 13.00

 

Leiren vår ble avlyst. Vi planlegger en leirerstatning lørdag 12.sept. kl 10-22.

 

Øving gruppevis (de som skal konfirmeres på samme gudstjeneste) er satt til tirsdag 8. september.

Fotografering 9. september

 Vi sender ut mail til foresatte og SMS til konfirmanter når vi vet hvilke retningslinjer som gjelder for høsten.

Tilbake