Velkommen til Dåp


Dåpen er tradisjon, en feiring av barnet som er født! Og den er noe mer. Dåpen er en gave fra Gud, en invitasjon
til fellesskap i menigheten og til fellesskap med Gud.

 

Dåpshandlingen markerer et ønske om at barnet skal få vokse opp med kristne verdier som et fotfeste i livet. Dette vil Ræge menighet bidra med i vår Trosopplæring frem til barnet er fylt 18 år.

Ta kontakt med oss på Ræge menighetskontor om du ønsker å vite mer før dere tar valget.

Litt om det praktiske

Bestilling av dåp:
Gjøres her på hjemmesiden. Registrer deg, velg ønsket dag og du får bekreftelse på mail

Dåpssamtale:
I bekreftelsen får dere også tid til samtale med prest. Dåpssamtalen er en del av forberedelsen til dåpshandlingen. Samtalen kan dere velge å ha hjemme eller i kirken, det som blir best for dere. Tar ca en time og dere får god informasjon og anledning til å stille spørsmål

Faddere:
Barnet må ha minst to faddere. Faddere må ha fylt 15 år og foreldre kan ikke være faddere. Minst to av fadderne må være tilstede under dåpshandlingen.
Fadderens oppgave er å støtte foreldre i trosopplæring av barna. Det er ingen sivilrettslige forhold knyttet til en fadder. Fadderen må kunne stille seg bak dåpshandlingen og den norske kirkes lære om dåp.

Gudstjenesten:
Dåpsgudstjenestene våre starter med selve dåpen. Familiene får reserverte benkerader fremme i kirken. 

Selskapet:
Vi vil bare helt forsiktig gi et lite innspill om å ikke la forventninger om storstilte og dyre selskap bli det som gjør at dere ikke velger dåp.
De fleste som døper har tradisjon for et dåpsselskap etterpå, men det er valgfritt og mulig å gjøre enkelt


Ræge Menighet ligger på Ræge i Sola Kommune. Nærmeste tettsted er Tjelta. 

Tilbake