Menighetsrådsvalg 2019


Nytt menighetsråd i Ræge sokn
 

Resultatet fra menighetsrådsvalget er klart. Nytt menighetsråd trer i kraft fra 1.november 2019.

Slik ble resultatet i Ræge sokn

Faste medlemmer

1. Knut Eiulf Traa

2. Ole Bernard Eriksen

3. Kjersti Lønning Velde

4. Arne Rege


5. Stein Egil Sakseid

6. Inger Johansen Halsne

7. Arne Askø

8. Kirsten Byberg

Varamedlemmer

1. Sven-Olav Testad

2. Anne Karin Eide Aasebø

3. Ragnhild Skretting

4. Eivind Ølberg

For resultat fra bispedømmerådsvalget, se www.kirken.no/stavanger

Tilbake