Alle rettigheter 2019 Ræge menighet

Menighetsrådsvalg 2019


Valg av nytt menighetsråd og bispedømmeråd
 

Kirkevalg 8.-9. september

Ved valg til menighetsråd i Ræge sokn er det én godkjent valgliste: Nominasjonskomiteens liste. Valget gjennomføres som flertallsvalg. 
 

Kandidatene i den godkjente listen er oppført i prioritert rekkefølge

1. Knut Eiulf Traa, 1973, Ræge, Inspektør Sande skole

2. Kjersti Lønning Velde, 1973, Ræge, Universitetslektor

3. Ole Bernard Eriksen, 1954, Daglig leder Velde Pukk AS

4. Stein Egil Sakseid, 1972, Ræge, Underbrannmester beredskap

5. Arne Rege, 1979, Ræge, Bonde

6. Inger Johansen Halsne, 1974, Ræge, lærer Dysjaland skole

7. Arne Askø, 1970, Ræge, Prosjektleder Schlumberger

8. Sven-Olav Testad, 1966, Tjelta

9. Kirsten Byberg, 1943, Voll, pensjonist

10. Anne Karin Eide Aasebø, 1974, Ræge, daglig leder Habu Regnskap AS

11. Ragnhild Skretting, 1945, Ræge, pensjonist

Menighetsrådsvalget i Ræge sokn avholdes mandag 9.september kl 10.00-21.00 i Klubben i Dysjalandhallen. 

Det er mulig å stemme også søndag 8.september kl 14.00-18.00 på Sola kulturhus. 

Ta med valgkort og legitimasjon til valget. 

Det er også valg av nytt bispedømmeråd. Mer informasjon om listene som foreligger til valg av bispedømmeråd finner du her

Mer opplysninger om kirkevalget finner du på www.kirkevalg.no.

Godt valg!

Tilbake