Torsdagstreff


 

Torsdagstreff er første torsdag i måneden. Se kalenderen på fremsiden for datoer!

Velkommen!

Sang, ord for dagen og servering av lunch.

Kollekt ved utgangen

Tilbake