Alle rettigheter 2019 Ræge menighet

Torsdagstreff


 

7. februar kl. 11-13

Alder- Bare et tall? Leif Jan Bjørnson kåserer

7. mars kl. 11-13

Nytt sjukehus i 2023 "Nye teknologiske muligheter" v/prosjektleder Ove Nordstokke

2. april kl. 11-13

Jentene på Flatholmen v/Marianne Evensen

2. mai kl. 11-13

Vårfest!

Sang, ord for dagen og servering av lunch.

Kollekt ved utgangen

Tilbake