Ræge Barnegospel!


Barnekor i Ræge kirke!

 

Ræge barnegospel gleder seg til å starte opp øvelser i vår! Vi venter likevel til smitteverntiltak letter, og du kan følge med her for informasjon om oppstartsdato. 

 

Går du i 1.-4.klasse og vil være med å synge i kor? 

Ræge Barnegospel øver annenhver mandag fra kl 18-19

Dirigent er Karen Ann Malmin. 

Oppstartsdato for vårsemesteret kommer.

Bli med da vel :) 

 

Medlemskontingent: Kr 100,- pr år, betales på vipps til nr 636351

Opptredener i hovedsak i Ræge kirke. Mer info om dette kommer. 

Tilbake