Søndagens gudstjeneste 24. oktober kl. 11.00


Velkommen til gudstjeneste!

 

Gudstjenesten er v/ Gunther Theiss

Musikalsk leder: Aud Wenche Gudmundsen

Nattverd

Barnemenighet

Kirkekaffe

 

Velkommen!

 

 

Tilbake