Årsmøte Ræge menighet 2020 utsatt på ubestemt tid


På grunn av regionale smitteverntiltak utsettes årsmøtet på ubestemt tid. 

 

Årsmøtet holdes etter gudstjenesten, og det blir egen påmelding til møtet. 

Agenda: 

  1. Valg av 2 personer til signering av protokoll
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste
  3. Gjennomgang av årsrapport
  4. Gjennomgang av regnskap og budsjett
  5. Status menighet: Hva jobbes med nå
  6. Ordet fritt

Årsrapport for Ræge menighet 2020

Vi holder artikkelen oppdatert på om det blir mulig å gjennomføre, eller om det utsettes. 

Vel møtt!

Tilbake